Образование

Започва нов прием в Телерик Академия за кариерен старт в ИТ сектора

Телерик Академия обяви, че стартира приема за Telerik Academy Alpha с Java и .NET. От днес до 15 април желаещите могат да кандидатстват в двете програми. Те подготвят участниците за успешен кариерен старт и последваща реализация в ИТ сектора, и ще започнат съответно на 27 май за Java и 10 юни за .NET, като са с продължителност 6 месеца. Кандидатстването е отворено през сайта на Телерик Академия.

Нужда от отлично подготвени ИТ специалисти

Липсата на достатъчно и добре подготвен технологичен талант продължава да бъде сред водещите предизвикателства за бизнеса. Според доклад на Европейската комисия недостигът на ИТ специалисти в Европа се очаква да нарасне до 500 хил. души през 2020 г.

Междувременно в България всяка втора компания от сектора планира 25-50% ръст през годината, но прогнозата за цялата индустрия е само 10% ръст поради липса на достатъчно кадри, сочи проучване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Програмата за подготовка на младши технологичен талант – Telerik Academy Alpha, адресира тези тенденции като създава отлично подготвени специалисти за цялата индустрия.

„Динамичното развитие на ИТ екосистемата предопределя и нуждата от кадри, които да я захранват. Това създава изключителни възможности за кариерен старт в една от най-перспективните индустрии у нас. За да бъдат успешни и високоценени специалисти сега и за в бъдеще, навлизащите в сферата е необходимо да разполагат с търсените от бизнеса технологични умения и практически опит, мислене с фокус върху разрешаването на проблеми и отлични личностни и комуникационни умения. Тези качества и умения развиваме с програмата Telerik Academy Alpha”, коментира Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия.

6-месечно практическо обучение и кариерен старт

Участниците в Telerik Academy Alpha преминават интензивна практическа подготовка с продължителност 6 месеца. Освен че имат 440 ч. присъствени обучения, те работят индивидуално и в екип по софтуерни решения с нарастваща сложност и създават финален проект с участието на бизнеса. Така курсистите усвояват ключови умения и най-новите технологии в областта на програмирането в условия, наподобяващи реалната работна среда.

Обученията се водят от водещи технологични лектори с дългогодишен опит в софтуерната индустрия и реализирането на ИТ трейнинги и се провеждат в малки групи по 40-45 души, предоставящи възможност за индивидуален подход на преподаване. Заедно с това участниците преминават практически обучения за развитие на личностните и комуникационните им умения и подготовка за кандидатстване за работа. В резултат 70% стартират своята ИТ кариера до два месеца от завършването си, след което и останалите.

Процес по кандидатстване

Желаещите да се обучават в Telerik Academy Alpha могат да избират между едни от най-популярните софтуерни технологии в глобален мащаб – Java и .NET. За целта е необходимо да подадат автобиография и онлайн кандидатура на сайта на Телерик Академия до 15 април за Alpha Java и до 8 май за Alpha .NET.

Следващият етап е да се подготвят и явят на входен изпит по основи на програмирането с език по избор: C#, Java, C++, JavaScript, Kotlin, PHP, Python и Swift. На финала е необходимо да преминат кратък онлайн когнитивен тест. Кандидатите имат достъп до безплатни онлайн учебни материали и присъствени работилници, с които да се подготвят за кандидатстване.

Кариерно събитие

Желаещите да направят стъпка към професионална реализация в ИТ сектора, могат да научат повече за кариерните възможности и търсените от компаниите умения на 26 февруари от 19:00 ч. в обучителния център на Телерик Академия в София. Тематичното събитие „Кариерен старт в ИТ“ е отворено за всички, но изисква предварителна регистрация.

Посетителите ще разберат повече за програмата Telerik Academy Alpha и процеса по кандидатстване и ще се запознаят с нейни възпитаници, работещи в ИТ индустрията.