EnteR

Започва национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на Фондация „Св. Климент Охридски“

Фондация „Св. Климент Охридски“ обявява Тринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

Срокът за участие е от 1 февруари до 20 април 2019 г.

Участието в конкурса е с непубликуван разказ или стихотворение. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури.

Материалите за участие в конкурса се приемат от 1 февруари до 20 април 2019 г. по електронната поща на адрес deti@admin.uni-sofia.bg – секретар на Фондация „Св. Климент Охридски“  Детелина Илиева.

Наградите ще бъдат връчени на академичното тържество на Софийския университет по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Участниците в конкурса е необходимо да посочат информация за висшето училище и специалността, в която се обучават, точен адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка.