Наука Образование

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

След оспорван финал д-р Теодор Ангелов спечели годишната докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 година. Той е докторант от Медицински университет София, завършил със Златен Хипократ медицина през 2020 година. Темата на неговата дисертация е Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести.

Д-р Ангелов се изправи в сериозна конкуренция с Десислава Борисова, докторант в ХТМУ и Десислава Николова, докторант в Технически университет – София пред експертното жури.

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

Новият лауреат е завършил със Златен Хипократ медицина през 2020 година и владее 4 езика. Пълен отличник, носител на редица награди за успеха си – Грамота за отличен успех и високи постижения в овладяване на медицинската наука и практика, Випуск 2020, Медицински Факултет, Медицински Университет – София; Национален приз под патронажа на министъра на образованието и науката Студент на годината за 2019 и 2020 в категория Здравеопазване; Стипендиант на Български лекарски съюз за 2020 година; Студент на годината на Медицински факултет – София  за 2019 г.; Лауреат на именните стипендии на Фондация „Еврика” за 2019/2020 година за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи Попов (2019 г.).

Освен за успех, като студент д-р Ангелов е печелил и различни състезания и отличия в научни форуми. Участва в две поредни години в Студентското състезание по повод Световния ден на Биоетиката и печели І място в постерната сесия през 2017 г. и второ място през 2018 г. С първо място си тръгва и от постерната сесия и на 10th World Congress on Pharmacology, в Барселона, Испания. През 2018 г. печели отличия и на 3rd International Biomedical Congress Sofia и Студентската универсиада.

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

Докторантската стипендия на фондация Карол Знание е първото признание за него като докторант в катедра Неврология, в базата на УМБАЛ „Александровска”, Медицински факултет, Медицински Университет – София. Темата на неговата дисертация е Клинико-генетично проучване на мотоневронните болести. Научни ръководители са проф. д-р Ивайло Търнев, дмн и доц. д-р Теодора Чамова, дм.

От мотоневронните болести най-често е заболяването амиотрофична латерална склероза (АЛС) – тежко нелечимо заболяване на централната нерва система, засягащо централния и периферния двигателен неврон. Води до парализа на крайниците и атрофия на мускулите. Смята се за най-фаталното заболяване в неврологията и в медицината като цяло, с изключително ниска преживяемост – между 20 и 48 месеца. До момента са известни единични случаи на забавено развитие на заболяването – при световно известния астрофизик Стивън Хокинг, британския китарист Джейсън Бекър и американския бейзболен играч Лу Гериг.

Д-р Теодор Ангелов спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2022 г.

Целта на изследователския проект е да открие широк спектър молекулни дефекти в таргетните гени за АЛС, които ще бъдат секвенирани. Предвижда се в изследването да се включат 10 български семейства с мутации в таргетните гени. Подборът на пациентите се осъществява от лекари специалисти невролози, на базата на Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска” в София. Ще бъдат включени и пациенти от страната по данни от клинична документация и резултати от функционални и образни диагностични изследвания.

Въпреки че заболяването е сравнително рядко, поставянето правилна клинична и генетична диагноза изисква задълбочени изследвания. Към момента е доказана връзката на мутациите в 35 гена и 2 генни локуса с развитието на заболяването. При фамилната форма има ясно изразена наследственост, потвърдена с генеалогичен анализ, но генетичната етиология е изяснена при около 60% от тези случаи, за разлика от спорадичната форма, за която е доказана при 5-10% от пациентите. Резултатите от дисертационния труд ще послужат както за обогатяването на националната и световната база данни, така и за изясняване епидемиологията, етиологията, клинико-генетичната корелация и прогнозата при отделните клинико-генетични форми. Генетичното диагностициране би дало възможност за генетично фенотипизиране на болните, профилактика, генно модифициране, патогенетична и генна терапия.

Тъй като генетичните изследвания са изключително скъпи, приложението на изследователската дейност на докторанта би имало позитивен икономически ефект както за лечебните заведения, така и за пациентите и техните близки, които често се налага да бъдат изследвани, въпреки, че са асимптомни.

До момента в научната литература има описани 9 български семейства с АЛС, дължащи се на мутации  в таргетните гени. В резултат на изследванията, в които е включен до момента амбициозният млад учен, през последните пет години са доказани още 7 български семейства с мутации в таргетните гени. Подготвени са научни публикации по темата за две авторитетни издания Impact factor.

Въпреки, че е първа година докторант, д-р Теодор Ангелов е автор и съавтор на 21 научни публикации, а вече има и 4 цитирания в списания с висок Impact factor. Две от публикациите са през последните няколко месеца, през които е зачислен като докторант. През това време има и две участия в международни форуми, на които е представил научната си работа.

В академичната си кариера има изяви в 50 национални и международни научни събития, на които е представил 31 научни резюмета.

Докторантската стипендия е персонална и се връчва от 2012 година от името на финансова група „Карол“. След учредяването на фондация „Карол Знание“ стипендията се предоставя от името на фондацията.

За 2021 година финала на конкурса печели Ния Тошкова. Тя е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българска академия на науките и работи в Националния природонаучен музей. Ния Тошкова изучава прилепите от 13 години, а темата ѝ сега е „Стареене и имунна система на прилепите през зимата“. Тя спечели подкрепата на журито и стипендия от 8000 лева след силен финал и сериозна конкуренция в първото онлайн издание на конкурса.

Изследователката на прилепи Ния Тошкова спечели докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ за 2021 г.

За 2020 година носител на стипендията е Владимир Николов, редовен докторант към Национален природонаучен музей при БАН. Той е един от малцината палеохистолози у нас и единственият палеохудожник. Важен успех в работата му е установяването на третата находка от нептичи динозавър в България. Със средствата от докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ стана възможна експедиция край град Трън това лято, за която младият учен разказва в поредицата Песента на титаните.

Фондация Карол Знание връчи наградите си за докторантска стипендия и „Предприемач в науката“ за 2020 г. (видео и снимки)
©MediaBricks.bg

Преди него за 2019 година отличието бе връчено на Галина Соколова. Тя е строителен инженер, завършва магистърска степен в УАСГ. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината за 2015 г.“ С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември 2019 година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Фондация Карол Знание официално връчи докторантска стипендия и наградата Предприемач в науката
©MediaBricks.bg

За 2018 г. носител на стипендията бе Драгомира Стоянова – редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 научни публикации, 10 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

До 2 ноември е кандидатстването за 8000 лева докторантска стипендия на Фондация Карол Знание

Сред носителите на стипендията е и изявеният астроном и учител, ръководител на националния отбор по астрономия и астрофизика Никола Каравасилев. През 2016-а той използва средствата от докторантска си стипендия, за да закупи лабораторно оборудване за стаята, която използва във Физическия факултет на СУ, където подготвя олимпийци по физика и астрофизика.