Наука Образование

Д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Мая Жекова и д-р Катерина Такова-Сакалийска са отличени с наградата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО

Д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Мая Жекова и д-р Катерина Такова-Сакалийска са отличени с наградата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО

Д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Мая Жекова и д-р Катерина Такова-Сакалийска са отличените с националната стипендия „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО за България. Наградата бе връчена за 11 поредна година у нас. Инициативата насърчава младите жени в България да изберат професионално развитие в научната сфера. Победителките получават признание за своя талант и потенциал под формата на стипендия от 5000 евро. От основаването си през 1998 г. до днес „За жените в науката“ е отличила над 3900 талантливи жени учени с научни стипендии предоставяни всяка година в над 110 държави.

Лауреатите на стипендиите за 2022 г. са доц. д-р Нина Кънева-Добревска, главен асистент в Катедра „Неорганична химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет, д-р Мая Жекова – главен асистент в Катедра „Квантова електроника“ във Физическия факултет на Софийския университет, и д-р Катерина Такова-Сакалийска – постдокторант към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ на Пловдивския университет.

Д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Мая Жекова и д-р Катерина Такова-Сакалийска са отличени с наградата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО

Доц. д-р Нина Кънева-Добревска спечели с проекта „Пречистване на води от фармацевтични лекарства“. Тя е главен асистент в Катедра „Неорганична химия“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охрид­ски“. Завършва магистърска програма по „Медицинска химия“, а през 2016 г. защитава докторска дисертация по професионално направление „Химически науки“ (Неорганична химия). По време на обучението си специализира в университети в Чехия, Япония и Израел. Изследователската й дейност е насочена към хетерогенната фотокатализа, в частност синтез и ха­рактеризиране на ZnO полупроводникови катализатори, а от съществено значение е екипната й ра­бота с професионални изследователи от БАН и Химикотехнологичния и металургичен университет. До момента тя е съавтор на 74 научни публикации. Доц. д-р Кънева активно участва в международни семинари, членува в научни организации и е носи­тел на многобройни научни отличия. От 2011 г. тя е член на Българското каталитично дружество (Инсти­тут по катализа към БАН).

Д-р Мая Жекова спечели с проекта „Създаване квази-недифрагиращи Гаус-Беселови снопове с остатъчен топологичен заряд“. От нейно име наградата получи проф. Александър Драйшу. Д-р Мая Жекова е главен асистент в Катедра „Квантова електроника” във Физи­ческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва бакалавърска про­грама по физика и магистърска програма „Квантова електроника и лазерна техника”. През 2020 г. защитава докторска дисертация по направление „Физически науки“, като фокусът на дисертацията е сингулярната оптика. Днес научната й дейност продължава да е в тази област, като е насочена основно в структуриране­то на фазовите профили на снопове светлина. До момента д-р Мая Жекова е съавтор на 20 научни публикации и е участвала в над 15 научни форума у нас и в чужбина. Освен с научната работа, д-р Жекова се занимава и с подготовката на ученици за международни състезания, сред които „Турнир за млади физици”, „Балканска олимпиада по физика за ученици” и др.

Д-р Катерина Такова-Сакалийска спечели с проекта „Имунодиагностика на SARS-CoV-2 инфекция чрез антиген, продуциран в растения“. Тя е постдокторант към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Завършва магистърска програма „Молекулярна биология и биотехнологии“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, като специализира шест месеца в Университета на Алгарв, Португалия. През 2022 г. защитава докторска дисертация по „Физиология на растенията“. Изследователската й дейност е насочена към продуцирането на вирусни протеини в растения с цел имунодиагностика и създаване на кандидат-ваксини. Била е работещ гост при лидерите в направле­нието в лабораторията на проф. Джордж Ломонософ в Центъра Джон Инес, Великобритания. Главен фокус в работата й заемат зоонозните вируси, в частност Хепатит Е вируса и SARS-CoV-2. До момента д-р Катерина Такова-Сакалийска е съавтор на седем научни публикации и е участвала в над 10 научни форума у нас и в чужбина. Тя има изявен интерес и към преподавателската дейност и развитие на методиката на обуче­ние чрез интегриране на проектно-базиран подход във висшето образование и създаване на цялостни интердисциплинарни концепции с практическа насоченост.

Церемонията по награждаването се проведе в Ректората на Софийския университет, а неин водещ бе Анна-Мария Конова. На събитието присъстваха проф. Албена Чавдарова, зам.-министър на образованието и науката, проф. Елиза Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, акад. Николай Витанов, зам.-ректор на Софийския университет, акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, посланикът на Франция Жоел Мейер, Емануела Томова, главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО, Ваня Панайотова, генерален директор на L’Оreal България, Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова поздрави присъстващите и заяви, че от личен опит знае, че да бъдеш жена-учен е много трудно, защото трябва да бъде майка, домакиня, съпруга, да участва в обществения живот и на всичко това отгоре – да бъде и учен. Тя подчерта, че жените в науката са почти толкова, колкото и мъжете в науката. Заместник-министърът поздрави всички, които са кандидатствали в програмата – за тяхната смелост, за това, че са намерили сили да представят научните си проекти. Тя изрази надеждата си тази програма да продължи със същия успех в България и пожела на добър път на всички лауреати.

В своето приветствие акад. Юлиан Ревалски акцентира върху важността на програмата „За жените в науката“ за младите жени – учени. Той подчерта, че лауреатите получават много ценна помощ за своята работа и развитие. Акад. Ревалски поздрави лауреатите и благодари на организаторите на прекрасната инициатива, както и на Софийския университет за подкрепата и сътрудничеството.

Eмануела Томова отбеляза, че с колегите й са горди да бъдат част от тази инициатива, стоят зад програмата и работят с огромен ентусиазъм, защото вярват, че мястото на жените в науката е много важно. По думите й темата за равнопоставеността на жените е важен приоритет за ЮНЕСКО. Тя благодари на L’Оreal и Софийския университет за доброто партньорство през годините и пожела на всички успешна работа, нови върхове и лично щастие.

Акад. Николай Витанов, който за седма поредна година е председател на журито, отбеляза, че е била трудна задача да се отличат най-добрите три от общо 33 кандидатури. По думите му не са много конкурсите с толкова високо конкурентна среда. Акад. Витанов отбеляза, че най-много кандидатури са били подадени в областите „Биология“, „Медицина“ и „Химия“. Той призова всички да участват, ако отговарят на условията на конкурса, защото имат шанс да спечелят. В заключение акад. Витанов поздрави трите победителки в тазгодишния конкурс.

Ваня Панайотова отбеляза, че живеем в един все по-труден и объркан свят и е убедена, че науката е нещото, към което все повече се обръщаме, за да намерим надежда и вяра, че този свят има бъдеще. Науката ще ни позволи да намерим отговор кои сме, накъде отиваме, да намерим отговор на големите екологични проблеми на нашия свят, на здравните проблеми. Тя припомни мотото на събитието „Светът има нужда от наука. Науката има нужда от жени“. По думите й една от основните цели на програмата е да подпомага равенството в даването на еднакви шансове за успех в науката. Ваня Панайотова отбеляза, че е щастлива и горда, че в България равенството между двата пола е много по-справедливо. Изказа възхищението си към всички, които въпреки трудностите, продължават да са отдадени на науката. Ваня Панайотова се обърна към победителките и отбеляза, че освен силата на ума те притежават смелост и всеотдайност и затова са вдъхновение за всички присъстващи.

Програмата „За жените в науката“ стартира в България през 2010 г. в партньорство между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Национална комисия за ЮНЕСКО – България и L‘Огеа1 България. За своите 12 години у нас програмата се е наложила като един от най-престижните научни конкурси у нас, като се радва на голям интерес от страна на кандидати и на уважение в научните среди. Към момента програмата е отличила 33 великолепни българки за техния впечатляващ научен потенциал, кариера и любов към изследователската дейност с общ награден фонд от 165 000 евро.

Стипендиите са предназначени за млади жени учени и имат за цел да ги подкрепят в ключов момент от тяхната кариера и да отличат техния научен потенциал. Всяка година програмата „За жените в на­уката“ награждава три жени учени в сферата на естествените науки със стипендии от по 5000 евро всяка. Чрез програмата младите жени учени, които са считани за „откривателите на утрешния ден”, получават средства, за да реализират в България своите изследователски идеи и амбиции, за да про­менят света чрез наука.