Образование

До 25 септември Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

Тази седмица бяха обявени новите дати за Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физиката в живота и в света около нас“ организирана от Съюза на физиците в България. Тя ще се проведе по време на 48-ата Национална конференция по физика „Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“, която от април е преместена за 2-4 октомври 2020 г. Като крайният срок за изпращане на заявките за участие вече е 25 септември 2020 г.

В рамките на Младежката научна сесия се предвиждат представяне на теми по избор, вкл. в областта на ядрената физика и нейните приложения – особено в енергетиката и медицината и осигуряване на безопасността и сигурността им. Също така може да се представи дейността на български учени и постиженията им в областта на ядрената физика и нейните приложения.

Заявките за участие се изпращат на адрес: [email protected]  със Subject: младежка научна сесия.

Крайният срок за изпращане на заявките за участие е 25.09.2020 г.

По време на Младежката научна сесия ще се представят отличените есета от Националния конкурс за ученици и студенти на тема „Бележити български физици“ и ще бъде обявен Националният фестивал „Наука на сцената“ – „От учители за учители“.

Училищата, от които има участници в Младежката научна сесия, както и отличени есета, ще получат безплатен абонамент за сп. „Светът на физиката“ за 2020 г.

Съюзът на физиците в България е неправителствена организация, която обединява професионалните физици в България. СФБ е наследник на традициите на Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) основано в София през февруари 1898 г. Основната цел на съюза е да подкрепя и координира дейността на своите членове във фундаменталните и приложни научни изследвания, приложението на физиката в промишлеността, медицината, опазването на околната среда, а така също и средното и висше образование по физика. Също така, СБФ има важната задача да популяризира достиженията на физическите науки пред широката общественост.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!