Наука Образование

До 15 май се приемат номинации за Наградата по математика на Института по математика и информатика за 2023 година

До 15 май се приемат номинации за Наградата по математика на Института по математика и информатика за 2023 година

За пореден път през 2023 г. Институтът по математика и информатика при БАН ще присъди своята Награда за високи постижения в областта на математиката. Тя се определя от членовете на Международния комитет за Наградата, където влизат учени от България, САЩ и Франция. Съгласно статута на Наградата номинираните трябва да са български граждани на възраст до 40 години към 01.01.2023 г., а номинации се приемат до 15 май 2023 година. Наградата по математика на ИМИ бе връчена за първи път през 2015 година.

Наградата на ИМИ представлява метална статуетка, придружена от грамота и парична премия. Средствата за премията се набират от дарения. Пълният статут за определяне на носителя на наградата можете да прочетете тук.

Членове на Международния комитет за Наградата на ИМИ за 2023 г. са:

  • Акад. Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН, България, председател на БАН) – председател
  • Проф. Мартин Касабов (Университета Корнел в Итака, САЩ)
  • Проф. Людмил Кацарков (Университета в Маями, САЩ и ИМИ-БАН, България)
  • Акад. Едуард Саф (Вандербилд, САЩ, чуждестранен член на БАН)
  • Проф. Жил Годфроа (Университет Париж – 6, Франция)

Съгласно статута на Наградата номинираните трябва да са български граждани на възраст до 40 години към 01.01.2023 г. Номинациите трябва да включват:

  • Име, дата на раждане и организация, към която принадлежи номинираният.
  • Кратко описание на най-съществените приноси на номинирания, представени на език, достъпен за математици от различни области.
  • Списък на най-значими избрани работи (не повече от 10).

Всички номинации трябва да бъдат получени не по-късно от 15 май 2023 г. Номинациите за Наградата, както и всички подкрепящи ги материали, трябва да бъдат изпратени по електронен път в pdf-формат до Председателя на Международния комитет за Наградата на ИМИ на адрес: [email protected].

Наградата по математика на ИМИ бе връчена за първи път през 2015 година, когато неин носител стана Мартин Касабов, професор в Департамента по математика на Университета Корнел в Итака, САЩ. През 2017 година, по време на международната конференция Mathematics Days in Sofia, престижното отличие бе връчено на Кирил Дачев, професор по математика в Университета Пърдю, САЩ. Първата жена, носител на Наградата на ИМИ, е Грета Панова, доцент в Университета на Южна Калифорния, САЩ, която получи приза през 2020 година.