Образование

Днес се навършват 142 години от основаването на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (видео)

Днес се навършват 142 години от основаването на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (видео)

На 10 декември се навършват 142 години от основаването на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. На 4 април 1878 г софийският учител и секретар на Градския съвет Михаил Боботинов предлага да се учреди „публична библиотека, нужна за развитието на София в културно и образователно отношение“. И на 28 ноември (10 декември нов стил) 1878 г. е избрана временна библиотечна комисия, която би се наела да уреди и отвори библиотеката „според съществующий нейн Устав“. Така датата 10 декември се приема за рождена дата на Националната библиотека. Тя е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България.

Под името Софийска публична библиотека е открита за читатели на 15 януари 1879 г. Първоначалният й фонд е образуван от дарения. Библиотеката съхранява ценни ръкописи (Х-ХІХ в.), старопечатни български книги, редки архивни материали и води значителен международен книгообмен.

На 5 юни 1879 г. по предложение на Марин Дринов, председател на библиотечната комисия и управляващ отдел Просвещение, Софийската публична библиотека получава статут на държавно учреждение под названието Българска народна библиотека. На 22 февруари 1897 г. е приет внесеният от Константин Величков Закон за депозирането на печатни произведения в народните библиотеки. Три години по-късно Българската народна библиотека получава собствено здание – откупения за целта Граждански клуб на ул. „Г. С. Раковски“ 131.

През 1924 г. се открива Архивен отдел към Народната библиотека, в който се влива основаният през 1904 г. Архив на Възраждането.

През 1939 г. започва строеж на нова сграда на Народната библиотека на мястото на царския манеж. Пет години по-късно по време на бомбардировките са разрушени старата и новата сграда на библиотеката.

На 26 април 1946 г. в Държавен вестник е публикуван Закон за сключване на заем за доизграждането на Народната библиотека в София. На 16 декември 1953 г. тържествено се открива новата сграда на библиотеката. През 1963 г. Народната библиотека „Васил Коларов“ се преименува в Народна библиотека „Кирил и Методий“.

На 11 август 1994 г. Народната библиотека е обявена за културен институт с национално значение, пет години след което излиза Законът за закрила на културата, по смисъла на който Библиотеката е институт с национално значение. През 2000 г. излиза новият Закон за задължителното депозиране на печатни и други видове публикации.

Вижте поздравлението на доц. д-р Красимира Александрова, Директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” по случай 142-та годишнина:

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!