До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия
Наука Образование

Днес започва 47-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика (пълна програма)

От 4 до 7 април във Велико Търново се провежда 47-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Темата е „Интегрален подход в обучението по физика“ и се организира от Съюза на физиците в България и избрания Национален организационен комитет. Един от аргументите за избор на темата бе честването на 150-годишнината от създаването на Периодичната система от Д. Менделеев.

Пленарните и секционни доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от следните основни направления:

  • Интегрален подход във формалното и неформалното образование по физика.
  • Интегрален подход при изучаване на физичните явления чрез компютър и информационни технологии.
  • Интегрален подход в научни и образователни проекти.
  • Интегрален подход и съвременни методи на обучение и на оценяване.

В докладите се представят добри педагогически практики и изследвания, свързани с използване на интегрален подход в задължителна и/или избираема подготовка при обучението по физика в средното и висшето училище. Интегралният подход включва интердисциплинарните връзки между науките, с особено внимание върху физиката и химията, в измеренията на различни подходи, форми на организация, дейности в процеса на обучение по физика. Представените на конференцията одобрени доклади ще бъдат отпечатани в пълен текст в сборник с доклади с ISBN код.

В рамките на 47-ата Национална конференция по физика ще се проведе специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти. Основните акценти на сесията ще са:

  • Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в областта на физиката, астрономията и връзката им с други области на науката и познанието.
  • Идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления.
  • Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията.

По време на Младежката научна сесия се представят отличените есета от Националния конкурс за ученици и студенти, посветен на Периодичната система, създадена от Д. И. Менделеев.

Организатори на Националната конференция и Младежката научна сесия са: Съюза на физиците в България, Министерство на образованието и науката, НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, Община Велико Търново, РУО – Велико Търново, Фондация „Еврика“, Агенция за ядрено регулиране.

Медийни партньори са: Светът на физиката, Национално издателство АЗ БУКИ, НаукаOFFnews и MediaBricks.bg

ПРОГРАМА:

04.04.2019 (четвъртък) 

13.00 ч. Регистрация на участниците във фоайето на Културния дом на НВУ                                

13.30 Пресконференция                                         Ритуална зала на   НВУ

 

14.00 – 15.00

 

Откриване на конференцията                      Културен дом на НВУ

Водещи и музикални изпълнения: ученици от СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново

Открива акад. Ал. Петров

 

15.00 – 15.15 Връчване на наградите на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“

Водещ: доц. Нели Димитрова

 

ЗАСЕДАНИЕ

1

 

ПОКАНЕНИ ДОКЛАДИ                            Културен дом на НВУ

Председател: доц. Нели Димитрова

15.15 – 15.45

 

Интегралният подход в природо-математичните науки

проф. Иван Лалов

 

15.45 – 16.15 Смислообразуващ потенциал на интеграцията между идея, методология и значение в обучението по природни науки

доц. Надежда Райчева

 

16.15 – 16.45 Интегралният подход в извънучилищни дейности по природни науки

Иво Джокин

 

16.45 – 17.15 КАФЕ ПАУЗА                                             Фоайе на Културния дом

 

ЗАСЕДАНИЕ 2 ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ                              Културен дом на НВУ

Председател: проф. Евгения Вълчева

 

17.15 – 17.45 За историята на Велико Търново

Тодорка Недева, Регионален исторически музей

 

17.45 – 18.15 Периодичната система на химичните елементи: история и съвременно състояние

проф. Иван Дуков

 

18.15 – 18.45 Периодичната система през погледа на един професор по физика

проф. Никола Балабанов

 

18.45 – 19.15 Светлината, лазерите и Нобеловата награда за 2018 г.

проф. Александър Драйшу

 

 

 

05.04.2019 (петък)

08.15 ч.: Регистрация на участниците (Първи корпус, във фоайето на залите за заседания)

09.00 ч.: Фирма Хармония ООД представя учебна техника и учебни пособия (Първи корпус, във фоайето на залите за заседания)

08.30 – 09.00

09.00 – 09.30

Разглеждане Музея на Националния военен университет

Демонстрации на строеви хватки с оръжие

 

ЗАСЕДАНИЕ

3

МЛАДЕЖКА СЕСИЯ                                                     Аула 1122

Председател: Пенка Лазарова

 

09.30 – 17.00 Презентации на участниците в Младежката сесия.

Награждаване на отличените участници в Младежката сесия и от конкурса за есе, посветен на 150-годишнината от създаването на Периодичната система на елементите от Д. И. Менделеев

 

ЗАСЕДАНИЕ

 4

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ                                                Аула 1121

Председател: проф. Ана Георгиева

 

09.30 – 09.50 Природонаучните знания в българското училище през епохата на Възраждането

Елена Масленкова

 

09.50 – 10.10 Интегративният подход в обучението по физика и някои съвременни методи на обучение и оценяване, свързани с него

Желязка Райкова

 

10.10 – 10.30 Психофизична консултация на старта на обучението, за оценка на паметовата специфика на обучаемия при усвояване на нов учебен материал – пример със студенти-еколози, изучаващи дисциплината „Климатология и хидрология“ в Тракийския университет, Стара Загора

Николай Такучев

 

10.30 – 11.00

 

КАФЕ ПАУЗА
11.00 – 11.20 Обучението по евристика в рамките на неформалното изучаване на природните науки – възможност за продуктивно интегрално образование

Калин Ангелов

 

11.20 – 12.00 Среща с учителя Теодосий Теодосиев

Водещ: Милка Джиджова

 

12.00 – 13.00 ОБЯД в стола на НВУ

 

ЗАСЕДАНИЕ

5

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                                               Аула 1121

Председател: доц. Желязка Райкова

 

13.00 – 13.15 World Wide Data Day 2018 в СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов

Йорданка Илиева, Елена Илиева

 

13.15 – 13.30 Интегралният подход в обучението по физика и география –  задължителна подготовка

Тамара Драганова, Анка Цончева  

 

13.30 – 13.45 Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика – една интегрална интерпретация между физиката и географията

Тамара Драганова, Анка Цончева

 

13.45 – 14.00 Интегралният подход в семинарните уроци

Елка Златкова, Георги Дянков

 

14.00 – 14.15 „Учене чрез правене“ в неформалното обучение – развитие на креативността и осъществяване на интегралния подход в обучението по физика и химия

Руска Георгиева Драганова-Христова

 

14.15 – 14.30 Интегриране на облачните технологии в обучението по физика и астрономия

Недялка Траянова

 

14.30 – 15.00

 

КАФЕ ПАУЗА

 

ЗАСЕДАНИЕ

6

 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ                                               Аула 1121

Председател: Мариета Иванова

15.00 – 15.15 Науката в романа „Франкенщайн“ – бинарен урок по физика и английски език в 10 клас

Юлиана Белчева, Георги Иванов, Теменужка Йовчева

 

15.15 – 15.30 Евристичните методи – ефективен интегрален подход при обучението за решаване на творчески задачи по физика.

Калин Ангелов

 

15.30 – 15.45

 

Интегрален подход в експерименталната дейност по физика от 6. до 10. клас чрез еднотипни конструктори по физика

Николай Цонев, Калин Ангелов

 

15.45 – 16.00 Обучението по физика, технологиите и интегралният подход

Георги Дянков, Елка Златкова

 

16.00 – 16.15

 

Вдъхновяване на учениците да изучават STEM чрез интегралните подходи на проекта SCIENTIX и курсовете на EUN

Цеца Христова

 

ЗАСЕДАНИЕ

7

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                 Зала 1109

Председател: д-р Лилия Атанасова

 

13.30 – 13.45 Интегрален подход в разработването на образователни проекти по „Космическа медицина“

Йорданка Енева, Веселка Радева

 

13.45 – 14.00 Прилагане на интегрални подходи в дейността на клуб „Космическа медицина“

Георги Върбанов, Йорданка Енева, Айля Рагубова, Деница Симеонова, Радостин Михайлов

 

14.00 – 14.15 Приложение на компютърна технология за оценка на характеристиките на артериалната стена

Рене Милева-Попова

 

14.15 – 14.30

 

Data science“ анализ на изпитни резултати по биофизика в Тракийски университет

Мирослав Карабалиев, Биляна Тачева, Бояна Първанова

 

14.30 – 15.00

 

КАФЕ ПАУЗА

 

ЗАСЕДАНИЕ 8 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                               Зала 1109

Председател: проф. Евгения Вълчева

 

15.00 – 15.15 Влияние излъчването на безжичните устройства върху човешкото здраве

Йордан Иванов

 

15.15 – 15.30

 

Мултимедийно представяне – някои аспекти на подготовката и оформянето на презентациите

Елена Халова, Сашка Александрова, Невена Кожухарова

 

15.30 – 15.45 Влияние на дължината на вълната при лазерно маркиране на образци от различни материали

Николай Ангелов

 

15.45 – 16.00 Интегриране на физика и медицина на страниците на списание „Светът на физиката“

Лилия Атанасова

 

Начало 20.00

(продължава

20-30 минути)

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

СПЕКТАКЪЛ „Царевград Търнов – звук и светлина“

Ще се наблюдава от площада пред входа за крепостта Царевец.

 

 

 

06.04.2019 (събота)

09.00 ч.: Фирма Хармония ООД представя учебна техника и учебни пособия (Първи корпус, във фоайето на залите за заседания)

ЗАСЕДАНИЕ

9

ДОКЛАДИ                                                                           Аула 1121

Председател: Пенка Лазарова

 

09.00 – 09.15

 

 

Изследователската дейност по археоастрономия като средство за активизация на познавателния интерес в процеса на обучение

Мина Спасова, Пенка Стоева, Алексей Стоев

 

09.15 – 09.55 STEM и обучение по физика

ДЕМОНСТРАЦИИ – експерименти, подпомогнати с компютър

Клавдий Тютюлков

 

09.55 – 10.35 Представяне на БулАтом

Калин Филипов – Технически университет, София

Станимир Калбуров – АЕЦ „Козлодуй“

 

10.35 – 10.50 Представяне на отличени разработки от Младежката сесия
Пенка Лазарова 
10.50 – 11.10 Българското участие в Европейския фестивал „Наука на сцената – 2019“

Ана Георгиева

 

11.10 – 11.30 КАФЕ ПАУЗА

 

11.30 – 12.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ                                          Фоайе между залите

Председател: Екатерина Илиева

 

12.30 – 13.30 ОБЯД в стола на НВУ

 

14.00 часа Пешеходна туристическа разходка из забележителностите на Велико Търново (безплатна, осигурена от Община В. Търново)

 

19.00 часа Официална вечеря в ресторант „Боляри“

 

 

07.04.2019 (неделя)

ЗАСЕДАНИЕ

10

ДОКЛАДИ                                                                               Аула 1121

Председател: Бонка Долчинкова

 

09.00 – 09.15 Развитие на идеите за строежа на атома на фона на историята

Мариета Иванова

                

09.15 – 09.30 Школа „Млади физичари“ – настан за неформално учење физика

Боце Митревски

 

09.30 – 09.45 Сравнителен анализ на обучението по физика в средно образование (задължителен курс) между България и Албания

Фисник Ходжа

09.45 – 09.55 Приложение на термодинамиката в медицината

Росица Станчева, Янка Банева

 

09.55 – 10.05 Сърцето, разглеждано като дипол

Robert Ziolkowski

 

10.05 – 10.30 КАФЕ ПАУЗА

 

ЗАСЕДАНИЕ

11

 

10.30 – 12.00

 

 

ДИСКУСИЯ                                                                            Аула 1121

Водещи: проф. Иван Лалов, доц. Нели Димитрова

 

Тема:

„Интегрираното обучение по природни науки, технологии, инженерство и математика (STEM) – предпоставка за развитие на ключови компетентности“

 

12.00 – 12.30 ЗАКРИВАНЕ на конференцията