Два нови за науката вида безгръбначни животни са описани по материали на Боян Петров
Наука

Два нови за науката вида безгръбначни животни са описани по материали на Боян Петров

Учените в Националния природонаучен музей продължават проучването на материалите, които Боян Петров е събирал по време на своите експедиции. Вече са установени два нови за науката вида безгръбначни животни – една стоножка и един паяк. Те носят и неговото име, съобщават от НПМ-БАН.

Колекциите на Боян Петров ще станат част от експозицията на Националния природонаучен музей

Новооткритата стоножка, наречена Metonomastus petrovi https://doi.org/10.3897/zookeys.786.28386, принадлежи към род, разпространен и вероятно възникнал в района на Средиземно море. От него в България вече има описан един вид, установен в пещера в Източните Родопи. Новооткритият вид е ендемичен за Западните Родопи, което означава, че не се среща никъде другаде. Сред авторите на вида са проф. Павел Стоев от НПМ-БАН и гл. ас. д-р Боян Вагалински от ИБЕИ-БАН.

Два нови за науката вида безгръбначни животни са описани по материали на Боян Петров

Паякът е наречен Harpactea petrovi, живее в почвата и под камъни. Екземплярите са събрани при изследвания в района на родопското село Белица. Видът е описан от доц. д-р Стоян Лазаров от НПМ-БАН и Драгомир Димитров – докторант на музея. http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2018/70-3-293-296.pdf

На името на Боян са кръстени и други видове животни, които може да се видят в отделна витрина в Националния природонаучен музей при БАН.