Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти ще открие изложба и ще изнесе лекция в София
EnteR Наука

Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти ще открие изложба и ще изнесе лекция в София

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

По повод 20 годишнината от приемането на България за член на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) у нас ще дойде д-р Фабиола Джианоти (Fabiola Gianotti) – генерален директор на ЦЕРН. В четвъртък от 11:30 ч. тя ще открие мащабна изложба в София Тех Парк посветена на достиженията на ЦЕРН и българския научен принос за тях. В същия ден (21 ноември)  от 15 ч. д-р Фабиола Джианоти  ще изнесе лекция във Физически факултет на СУ.

Изложбата ще се състои от постери, прототипи и инсталации от ЦЕРН, както и постери, представящи участието на Република България в научната програма на организацията. Тя ще бъде открита от д-р Фабиола Джианоти, генерален директор на ЦЕРН. Освен изложбата, ще има ежедневни лекции по актуални теми от разностранната изследователска дейност на организацията в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения.

  • Откриване: 11:30 ч., четвъртък 21 ноември 2019 г.
  • Времетраене: 21-28 ноември 2019 г.
  • Място: Инкубатора на София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111, София.

Д-р Фабиола Джианоти ще изнесе лекция озаглавена „Research (and much more…) at CERN“.

  • Начало: 15:00 ч., четвъртък 21 ноември 2019 г.
  • Място: Аудитория А205, Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Джеймс Баучер“ № 5, София.

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!