Образование

В 2243 държавни и общински училища в България ще бъдат изградени STEM центрове

Над 100 изследователи са класирани по програмата на МОН за млади учени и постдокторанти
Сн: МОН

В 2243 държавни и общински училища на територията на цялата страна ще бъдат изградени STEM центрове, каза служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов на заседанието на парламентарната образователна комисия, предаде БТА. На него той беше изслушан за изпълнението на процедурата “STEM центрове и иновации в образованието” по Националния план за възстановяване и устойчивост, и за политиката за разширяване на приема и обучението по информационни технологии.

Той съобщи, че по проекта ще бъде доставено съвременно оборудване за експериментална работа във всички STEM области и ще бъдат внедрени дигитални технологии за нуждите на интердисциплинарното обучение. Общата цел е за повишаване на дигиталната грамотност и на мотивацията за учене на учениците, и те да придобият умения в дисциплини и области, свързани с природните и инженерните науки, с изкуствения интелект и роботиката, и с информационните технологии. С допълваща подкрепа по програмата “Образование” (2021-2027 г.) ще бъде разширен този комбиниран метод за преподаване, като целта е за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез усъвършенстване на дигиталните умения и на уменията за иновативно преподаване.

Има и национална програма за развитието на STEM центровете, като в нея са участвали 263 училища. За тях е предвидено сега по-малко финансиране, защото все пак имат някаква база, като основните средства ще бъдат насочени към тези училища, в които няма изградени STEM центрове, обясни министър Пенов.

Той каза, че Националният STEM център е в София и ще бъдат изградени също три регионални STEM центрове, които ще са в бази на Министерството на образованието и науката – в Хисаря, Ястребино и Ковачевци. Тези центрове ще подпомагат обучението на учители и на ученици за училищната STEM среда.

С инвестиционния проект “STEM центрове и иновации в образованието” се цели изграждането на цялостната образователна STEM среда в българските училища, като е планиран сериозен ресурс, подчерта министър Сашо Пенов.