©MediaBricks.bg
Образование Олимпийци

В София се проведе вторият Турнир на младите физици с международно участие

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

В началото на май се проведе вторият Турнир на младите физици (Young Physicists’ Tournament & Workshop) в София. Той бе с международно участие и съпътстващ семинар. Целта на състезанието е да бъде по модела на Международния турнир на младите физици (IYPT) и да се даде възможност за натрупване на опит на българските състезатели. MediaBricks.bg присъства на финалните физични битки от надпреварата.

©MediaBricks.bg

Тази година освен родните гимназисти от разширения национален отбор в състезанието взе участие и отбор от Гърция. Турнирът се провежда като научна дискусия и представители на отборите влизат в ролите на Докладчик, Опонент и Рецензент.

©MediaBricks.bg

Докладчикът представя решението си на една от изследователските теми, включващо обяснението и разбирането на изследваното явление, експериментите, които е провел и изводите, до които е стигнал. Опонентът прави критичен анализ на представеното решение и провежда дискусия с Докладчика върху слабостите и недоизяснените аспекти на решението. Рецензентът дава оценка на това,  доколко добре Опонентът и Докладчикът са се справили със задачите си и взема отношение по въпросите, върху които те са спорили по време на дискусията.

©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg

В надпреварата участваха 16 състезатели и ръководители, 37 наблюдатели (учители и ученици) от България и 8 от Гърция. Състезанието се проведе върху изследователските теми на тазгодишния Международния турнир, който предстои през юли във Варшава.

©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg

Специфично за проведения турнир бе съпътстващият семинар, така че след края на всяка битка бе отделяно много време за анализ и дискутиране на представянето на състезателите. Целта бе да се запознаят всички присъстващи не само с Турнира на младите физици, но и с изискванията, и критериите за оценяване. Стремежът на организаторите беше да се повиши интереса към състезанието и изследователските задачи в нашите училища, да се насърчат повече български учители да подготвят отбори или да работят с учениците си по задачи от него.

©MediaBricks.bg

Турнирът на младите физици е следващият етап, който България предприема – да организира интересни състезания, които да привличат чуждестранни участници. Това е ново състезание, което има амбицията да се превърне в традиционно.

След проведените три физични битки, първото място бе поделено между двата български отбора, а отборът от Гърция се класира на второ място.

©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg
©MediaBricks.bg

Събитието бе организирано от Фондация „Наука без Граници” със съдействието на ИЯИЯЕ – БАН, Агенцията за ядрено регулиране и СУ „Св. Кл. Охридски“, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020 за изследвания и иновации. Организатори са учени от ИЯИЯЕ – Бойка Анева, Асен Кюлджиев и Младен Матев.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!