Наука Образование

В София се организира форум за учители за изследователски подходи в обучението по природни науки

До 15 март Съюзът на физиците в България приема заявки за участие в Младежката научна сесия

От 29 ноември до 1 декември в София ще се проведе форум за иновативни практики в обучението по природни науки за учители от цялата страна. „Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки“ се организира от Фондация „Наука без граници“ и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, във връзка с Националния турнир на младите физици, Националната програма „Квалификация“ за обучение в ЦЕРН на учители, и със съдействие на европейски проект OSOS  –  Отворени училища за отворено общество – на програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации. Като се поемат разноските по настаняването и пътните разходи на всички учители, които ще дойдат от училища извън София. Форумът ще се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади.

В рамките на форума ще се проведат:

  1. Тренинг-семинар „Умения за решаване на изследователски задачи“
    Това ще е четвъртият поред тренинг-семинар имащ за цел да популяризира изследователските задачи и да даде практически насоки на ръководителите на отбори за Турнира на младите физици (а и за Турнира на младите естествоизпитатели).
  2. Тренинг-семинар за създаване на умения за работа с отворените данни на ЦЕРН от експериментите на Големия адронен колайдер
    Целта на тренинга-семинара е да провокира интерес към същността на явленията във физиката на елементарните частици и да запознае учителите с методиката на измерванията на експериментите в ЦЕРН.
  3. Тренинг-семинар по програмата на европейски проект SNAC: Изучаване на земетресения, оповестяване и защита на гражданите
    Тренинг-семинарът има за цел да запознае учителите с основните сеизмологични принципи при земетресенията и регистрирането им; да създаде умения за анализ на данните от сеизмометрите; за намаляването на риска, с мерките за защитата на гражданите.

Като цяло образователният форум има за цел да мотивира училищата чрез въвеждането на иновативни практики да се развиват като центрове за отворено и проектно-базирано обучение, основаващо се на принципите на съвременния подход на отговорни изследвания и иновации.

Начало на семинара – 15:00 часа, 29.XI. (петък).

Закриване – 13:00 часа, 01.XII. (неделя).

Такса за правоучастие не се изисква. Организаторите поемат разноските по настаняването и пътните разходи на учителите от училищата извън София.

Учителите, които желаят да участват е необходимо да попълнят приложената заявка за участие appl_trainingSciEdu.docx

и да я изпратят на е-мейл адреси:

На участниците в семинара, които желаят, ще бъдат издадени удостоверения за получаване на кредити за професионална квалификация.