Наука Технологии

В Софийския университет се проведе стартиращата конференция на Research DATA Alliance – Български национален възел

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!

В средата на февруари в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе стартиращата конференция на RDA-BG Node (Български национален възел). Research DATA Alliance е международна организация, фокусирана върху развитието на инфраструктурата и дейностите на научно-преподавателската общност, които намаляват бариерите пред споделянето и обмена на данни и ускоряването на иновациите, базирани на данни в световен мащаб. Домакин на българския център на RDA е Факултетът по математика и информатика на СУ, съобщиха от сайта на университета.

С повече от 9 500 членове, представляващи общо 137 държави, RDA обединява изследователи и специалисти от различни видове организации по целия свят, работещи в широко множество от тематични направления на областта на научните данни.

В събитието взеха участие зам.-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, координаторите на центъра проф. Мария Нишева, заместник-декан на Факултета по математика и информатика с ресор докторанти и мобилност, проф. Ани Пройкова, председател на Групата за данни, изчисления и дигитални инфраструктури към Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури, проф. Красен Стефанов от Факултета по математика и информатика, представители от Националния център за информация и документация (НАЦИД), директорът на Университетската библиотека доц. д-р Анна Ангелова и др.

Събитието бе открито от проф. Ани Пройкова, която представи задачите и дейностите на българския център на RDA – да насърчава принципите за управление на изследователските данни в страната, да повишава осведомеността за дейностите по RDA за приемане на Отворената наука (Open Science) от научната общност в България и да подпомага повишаването на културата на споделяне на данни. При откриването, проф. Ани Пройкова каза: „Днешната стартираща конференция е събитие, в което българският възел търси партньори, намира ги и всички заедно започват да работят съвместно за разпространението и прилагането на основните идеи на RDA”. Проф. Пройкова представи подробно проекта RDA Europe 4.0, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ и е част от международния проект RDA, който е постоянно действаща организационна структура.

Проф. Нишева заяви, че работните планове са структурирани в пет макро области, като първата е чисто формална и се отнася за създаването, организацията, създаването на връзките в съответната национална или регионална общност – в случая се говори за Национален център или възел. Следващата основна област представлява дейности във връзка с взаимодействието, най-вече с националните органи, които имат управленска и финансираща роля в рамките на изследователските данни. Третата основна област е разпространението на всички съобщения за инициативи и на информация за съответните инициативи по отношение на европейското участие в RDA. По думите на заместник-декана на Факултета по математика и информатика, четвъртата област е организацията на вътрешни и евентуално международни събития, които да имат за цел разпространяване и обогатяване на дейностите на RDA. Последната по-широка област е свързана с разпространението на официалните дейности на RDА като разпознаване, приложение в практиката, развитие, осмисляне на резултатите от работата на отделните структури на RDA.

Събитието продължи с презентации, представяне на доклади и дискусии между гостите и участниците в проекта.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!