Наука Образование

Видео „Кръжок по астрономия“: Д-р Милен Минев – Черните дупки в ядрата на квазарите (пълен запис)

Видео „Кръжок по астрономия“: Д-р Милен Минев - Черните дупки в ядрата на квазарите (пълен запис)
©MediaBricks.bg

На 17 ноември в Кръжока по астрономия погледнахме към централните области на далечни галактики, където се намират черни дупки, стотици милиони пъти по-масивни от нашето Слънце. Д-р Милен Минев участва в множество значими открития в областта на гама-астрономията и изследванията на активните галактични ядра. Той ни представи последните вълнуващи открития, направени от български астрономи.

Днес ви представяме пълен запис на лекцията му „Черните дупки в ядрата на квазарите“:

Кръжок по астрономия към катедра “Астрономия”

Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

Видеото е заснето, обработено и монтирано от Боян Карамфилов.

За повече информация относно катедра ,,Астрономия” на СУ:

С подкрепата на д-р Д01-176/29.07.2022 г. (проект РАЦИО – МОН, НПКНИ)

Един от най-съвременните и най-бързо развиващите се дялове на астрофизиката е изучването на активните галактични ядра. Това са най-далечните и най-ярки обекти, които можем да наблюдаваме във Вселена. В централните области на тези далечни галактики се намират черни дупки, стотици милиони пъти по-масивни от нашето Слънце.  Десетилетия наблюдения са довели до разграничаването на няколко основни типа активни галактични ядра. Но за да се разберат физическите процеси, протичащи в близост до свръхмасивните черни дупки, са необходими множество наблюдения за различни периоди от време и в различни диапазони от електромагнитния спектър. В тези интригуващи изследвания участват и екипи от български астрономи. С детайли за последните вълнуващи открития ще се запознаем в лекция „Черните дупки в ядрата на квазарите“.

Милен Минев е страстен астроном наблюдател. Има богат опит с телескопите към Националната астрономическа обсерватория Рожен и преносима наблюдателна техника. В периода от 2016-та до 2021-ва година се занимава с най-високоенергетичното излъчване от далечни обекти към проекта MAGIC и е оператор на двата гама-телескопа, разположени на Канарските острови. През последните години Милен участва в множество значими открития в областта на гама-астрономията и изследванията на активните галактични ядра. В началото на тази година придобива докторска степен по Астрономия и астрофизика в катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.