Наука Образование

Български учени с обръщение-подписка до МОН и МЗ срещу обучението по хомеопатия

Българското книжовно дружество (БКД)

Тази седмица водещи български учени излязоха с обръщение-подписка за преустановяване на обучението по хомеопатия в българските професионални гимназии. Апелът им е отправен до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова. В писмото си те настояват през 2022 г. да не се приемат ученици в специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“.

Публикуваме цялото обръщение:

До Акад. Николай Денков Министър на образованието и науката

До проф. Асена Сербезова Министър на здравеопазването

ОБРЪЩЕНИЕ-ПОДПИСКА

Уважаеми министри,

Научихме съвсем наскоро, че оставайки неизвестно за българската научна общност, както и за здравомислещите и отговорни за образованието хора, вече повече от 10 години в средното професионално образование у нас се е настанило преподаването на лъженауката хомеопатия. Бе установено, че невероятната професионална квалификация за специалност с код 52 40 114 “Технология на хомеопатичните и фитопродукти” от професията с код 52 40 10 “Технология на хомеопатичните и фитопродукти”, от професионално направление с код 524 “Химични продукти и технологии”, се реализира в почти всички бивши химически техникуми, днес наричани професионални гимназии (ПГ), най-малкото от 2013 г. насам. Приблизително оттогава датира преподаването и държавните изпити по тази “Технология на хомеопатичните и фитопродукти”. Запознаването с десетките страници от проектите за Национална изпитна програма за провеждането на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация за специалността с код 52 01 14 “Технология на хомеопатичните и фитопродукти” за 2017 г. и 2021 г. водят единствено до силното чувство за срам за нашето средно професионално образование.

Нашата младеж да бъде обучавана на една напълно антинаучна и лъжлива теория и практика, изобличена от световната медицина, химия, физика и биология, е категорично недопустимо. Само възмущение може да предизвика запознаването със списъците на “препоръчаната литература” в тези проекти за подготовка на държавни изпити. По заглавия, около половината от тях се състоят от практически булевардната, изцяло антинаучна хомеопатична литература, с която, за съжаление, са богати книжарниците у нас и която е насочена главно към самолечение чрез хомеопатия. Съставителки на тези злощастни програми са преподавателки, като едната от тях е дори директор на ПГЕБ (Професионална гимназия по екология и биотехнологии) “Проф. Асен Златаров” в София.

Известно е, че в България производство на хомеопатични препарати практически никога не е имало и няма да има, защото пазарът на тези препарати отдавна е монополизиран от две големи европейски хомеопатични компании-производителки. Поради това професионална реализация на завършилите ПГ в частта “Хомеопатични технологии” у нас не може да има и посветеното на това занимание време е не само загуба на учебно време, но е и много вредно за формирането на научно обосновано мислене и професионални качества на учениците.

Уважаеми министри, разбираме, че продължаването на този вид антинаучно “обучение” в професионалните гимназии е изцяло в прерогативите на Вашите министерства. Много се надяваме, че ще вземете бързи и решителни мерки това срамно явление да бъде изтрито от средното образование в България, а професионалните гимназии да не обявяват нов прием на ученици през 2022 г. по специалността “Технология на хомеопатичните и фитопродукти”,а само по “Технология на фитопродуктите”.

ПОДПИСАЛИ:

акад.В.Големански, акад.Б.Петрунов, акад.И.Загорчев,чл.кор.В.Банкова,чл.кор.Е.Славчева, чл.кор.Д.Кашчиев, чл.кор.

В.Проданов, чл.кор.А.Стефанов, акад.Хр.Цветанов, акад.И.Иванов, акад.Д.Тончева, акад.Ал.Петров, чл.кор.Т.Спасов, чл.кор.И.Илчев, чл.кор.М.Дачев, чл.кор.В.Петкова, чл.кор. Кр.Данов, проф.И.Марчева, др В.Христова, чл.кор.И.Русчев, акад.Р.Панков, акад.А.Гълъбов, чл.кор.А.Косев, чл.кор.Ил.Пъжева, чл.кор.Л.Спасов, акад.Ат.Атанасов, доц.Н.Юхновски, проф.Н.Витанов, чл.кор.Ив.Пожарлиев, акад.Л.Трайков, чл.кор.Ст.Хаджитодоров, проф.И.Шопов, проф.Н.Малиновски, акад.Ал.Александров,чл.кор.Е.Пашева, чл.кор.Хр.Найденски, чл.кор.Д.Цалев, акад.П.Атанасов, акад.Гр.Горчев, чл.кор.М.Давидов, чл.кор.К.Ганев, чл.кор.Д.Иванов,доц.Б.Стамболийска, чл.кор.Ил.Рашков, чл.кор.П.Петков, акад.Ч.Славов, акад.Ч.Руменин, доц.Ст.Маринов, проф.Н.Атанасова, проф.В.Куртева, проф.Св.Симова, проф.Ив.Колева, проф.И.Иванов,д-р И.Траянов, акад.М.Хаджийски, доц.Е.Велчева, чл.кор.А.Гудев, акад.И.Миланов,

проф.З.Панталеева, гл.ас.А.Косатева, акад.В.Сгурев, доц.Л.Христова, чл.кор.

Н.Цанков,проф.Д.Масларов,чл.кор.Вл.Божинов,проф.Л.Казаков,проф.М.Попова

  • акад.Ив.Юхновски