Наука

Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама

Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ

Тази година единственото пълно слънчево затъмнение можеше да се наблюдава на 2 юли от Южна Америка. Това явление събра в Чили и Аржентина много астрономи от цял свят – любители и професионалисти. В района на астрономическата обсерватория La Silla в пустинята Атакама имаше и български учени, които проведоха успешни фотографски наблюдения. Експедицията по наблюдение на пълното слънчево затъмнение беше осъществена от екип на Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – БАН, Институт за космически изследвания и технологии – БАН и Шуменски университет “Епископ К. Преславски”.

Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ
Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ

Денят на затъмнението предложи възможно най-добрите условия за наблюдение – безоблачно небе, ниска относителна влажност и слаб вятър. Слънчевото затъмнение с частичните фази продължи 2 часа 23 минути и 32 секунди, а пълната фаза – 2 минути и 36 секунди. Наблюденията бяха осъществени от специално подбрано място в периферията на пустинята Атакама и подножието на Андите в Чили, от 1450 метра надморска височина. Снимките бяха публикувани на сайта на Национална астрономическа обсерватория – Рожен и на facebook страницата им.

Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ
Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ
Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ

Времето на тоталитета бе достатъчно на екипа да получи ценни и уникални данни за бъдещи изследвания, свързани с фината структура и поляризацията на слънчевата корона, обкръжението на протуберансите в ниската слънчева корона, както и съпътстващите всяко пълно слънчево затъмнение феномени като т. нар. „бягащи сенки“. Учените успяха да съберат и отчетат данни за изменения на температурата, скоростта и силата на вятъра по време на затъмнението, които са ценни при статистическа съпоставка за подобни данни от други пълни слънчеви наблюдения. В самия край на явлението са уловени кадри на залязващото над пустинята и все още частично затъмнено Слънце.

Български учени направиха страхотни снимки на пълното слънчево затъмнение от пустинята Атакама
ИА с НАО, ИКИТ, ШУ