Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly
Наука Технологии

Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

В България бе открит Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите. Той ще е част от Института по молекулярна биология на БАН и от консорциума Euro-BioImaging, в който участват 14 европейски държави. На откриването беше представена конфокалната микроскопска система Andor Dragonfly, която е сред най-съвременните комбинирани системи за микроскопски наблюдения за изучаване на живи клетки чрез суперрезолюция.

Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

На събитието присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, научният секретар на БАН на направление „Биомедицина и качество на живот“ проф. Нина Атанасова, учени и журналисти.

Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

Доц. Стойно Стойнов от Института по молекулярна биология на БАН представи дейността, която ще се извършва в новооткрития Център за съвременна микроскопия. Той обясни, че микроскопските технологии за създаване и анализ на изображения имат важна роля както за развитието на фундаменталните изследвания, но и за приложните иновации в сферата на биологичните и биомедицинските изследвания. Тези технологии спомагат на изследователите да постигнат пробив в биологичните открития и да осъществят прилагането на иновации в областта на медицината, диагностиката, разработването на лекарства, биотехнологиите и молекулярната екология, каза още доц. Стойнов.

Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

Техниката, с която българските учени ще разполагат, ще спомогне за изучаването на живи клетки от човешкия организъм и ще даде възможност за изследване на измененията в тях, които водят до развитието на социално значими заболявания. Човешкият организъм съдържа около 200 вида клетки, като във всяка от тях се случват по около 70 хиляди повреди, и е необходимо те да бъдат наблюдавани и анализирани, обясни доц. Стойнов. Той допълни, че суперрезолюцията на новата микроскопска система ще позволи наблюдението на измененията на клетките, които настъпват при третирането им с лекарствени вещества.

Български учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

Центърът в ИМБ-БАН е сред общо 20 центъра в Европа, в които на учените ще се предоставя достъп до високоспециализирана апаратура за изучаване на живи клетки. Данните от научните изследвания ще бъдат обработвани и съхранявани на сървърна система за период от 4 години.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!