Наука Образование

Български астрофизик е отличен с престижната награда за млад учен от Гьотингенската академия на науките

Български астрофизик е отличен с престижната награда за млад учен от Гьотингенската академия на науките

Д-р Трифон Трифонов от Института по астрофизика „Макс Планк“ в Германия, е отличен от Гьотингенската академия на науките с Наградата за млади учени в областта на математиката и природните науки за 2020 г. Той заслужи отличието за „изключителната му работа върху изследванията на екзопланетите“. Гьотингенската академия на науките, основана през 1751 г., обединява около 400 международно признати научни авторитети и преподаватели от всички научни дисциплини от цял свят. С наградата си, Академията цели да мотивира изключителни млади учени и изследователи да продължат успешната си работа.

Д-р Трифонов е завършил Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ като бакалавър, след което защитава и магистърска степен по астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия“.

През 2014 година д-р Трифонов защитава докторската си степен в Института „Макс Планк“, след което работи като постдокторант в Университета на Хонконг, а от 2016 г. е част от катедра „Плането- и звездообразуване“ към Института „Макс Планк“ в Хайделберг.

Наградата на д-р Трифонов е за „изключителната му работа върху изследванията на екзопланетите“. Екзопланети са всички планети, които обикалят в орбита около звезди извън Слънчевата система. Основните приноси на д-р Трифонов са върху наблюденията и откритията на екзопланети в мултипланетни системи, като основната му научна работа е насочена към изучаване на орбиталните и физичните характеристики на тези планети чрез числени методи и наблюдателни данни. Резултатите помагат за по-доброто разбиране на условията за образуване, стабилност и еволюция на екзопланетите.

С екипа на катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ д-р Трифонов поддържа активно партньорство, като участва в изграждането на Студентската астрономическа обсерватория „Плана“, а също партнира и в изследванията на нови в галактиката М31 и активни галактични ядра (с подкрепата на проект ДН18/10-11.12.2017 г. към ФНИ на МОН). Д-р Трифонов е и редовен гост на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“, а през 2019 г. е носител на успешен грант към катедрата по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН.

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!