Българската академия на науките ще чества 150 години от своето създаване! Вижте пълната програма
Наука

Българската академия на науките ще чества 150 години от своето създаване! Вижте пълната програма

Искате да разберете повече за българския компютър Витоша или за първия български електронен калкулатор? Искате да видите как изглежда робот от ново поколение и да разберете кой създава 3D релефни тактилни плочи със семантична анотация на Брайлова азбука? На 2 октомври в 11:30 часа на Моста на влюбените пред НДК председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски ще открие изложба в 60 постера. В нея се представят историята и дейността на учените в Академията. От 1 до 14 октомври всички изкушени от науката, имат възможността да се запознаят с многообразието от научни области и най-новите постижения на институтите на Българската академия на науките – институцията, създадена през 1869 г. с усилията на Левски,  Марин Дринов, Васил Друмев, Васил Д. Стоянов и много други големи българи.

Изложбата показва още иновативни решения за акумулаторната индустрия, 3D образи от компютърно генерирани холограми, един от най-известните методи – леене с противоналягане, прототип на фотокаталитичен въздухопречиствател за очистване на въздух в затворени помещения, оригинална научна апаратура, основана на уникални методи на изследвания, актуални проекти и новости от всички научни направления на БАН.

Същия ден в 17:00 часа в Националния археологически музей на БАН ще се проведе официално награждаване на ръководителите на най-успешните проекти по „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН“. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще връчи отличията на младите учени. Събитието е посветено на 150-годишнината от създаването на БАН и предшества официалното честване на 12 октомври.

Програмата е проведена изцяло на конкурентен проектен принцип. Финансирането е осигурено от целева субсидия на МОН. Комисията за млади учени към ОС на БАН е организатор на събитието.

СЪБИТИЯТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-ГОДИШНИНАТА НА БАН

 2.10 – 11:30 часа – Моста на влюбените НДКоткриване на изложба, посветена на постиженията на научните звена на БАН

2.10 – 17:00 часа – Нац. археологически институт с музей на БАН (НАИМ) -връчване на награди на отличените от Общото събрание млади учени (вход с покани – за медии – журналистическа карта)

1- 4.10.  – Седмица на отворените врати в Института по математика и информатика https://math.bas.bg/

3-4.10. – 10:30 часа – Дни на отворените врати в Института по информационни и комуникационни технологии  http://www.iict.bas.bg/

7.10. – 11:00 часа  – БАН  – Валидиране на юбилейна марка

7.10. – 11:30 часа – БАН , зала „Проф. Марин Дринов“ – представяне на филма за 150 год. БАН

8.10. – 15:00 часаБАН – експертна група по превантивна медицина, отделение „Медицински науки“, Събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК)– Световен ден на зрението

9.10. – 18:30 часаНАИМ – откриване на изложба „Томичовият псалтир от колекцията на Държавния исторически музей в Москва“ (вход с покани за медии – журналистическа карта) http://www.naim.bg/

9.10.11:00 часа – БАН – зала „Иван Е. Гешов“ (207) – представяне на трите книги – за архитектурата, кратка история на БАН и дарителството, под редакцията на чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН

8-9.10. – 13:30 часа – Дни на отворените врати в Геологическия институт

10.10.  – 10:30 часа Цeнтрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници  на БАН (ЦЛ СЕНЕИ –  в двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72) откриване на Демонстрационен павилион  с почти нулево енергийно потребление

12.10

  • 11:00 часа – БАН – Ръководството на БАН приема поздравления от поканените чуждестранни гости
  • Музеите на БАН и Ботаническата градина с „вход свободен“ за празника
  • 19:00 часа – зала 1 на НДК – Тържествено честване (вход с покани – за медии: журналистическа карта)

16.10 – 13:00 часа – Откриване на изложба в Париж в централа на ЮНЕСКО

16.10 – (14 – 18.10 в БАН, фоайе) Ден на отворените врати в Института по физика на твърдото тяло и изложба „Технологии и материали в полза на обществото“

17.10./18.10. – 09:00 часа – БАН Международна научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“

 

С всички съпътстващи събития, посветени на 150 год. БАН можете да се запознаете в Календар на честванията на сайта http://www.bas.bg/150-bas/