Наука

Българката Ваня Йорданова е сред седемте отличени учени на Националната лаборатория Лос Аламос за 2020 година

Българката Ваня Йорданова е сред седемте учени и инженери, отличени като изявени сътрудници на Националната лаборатория Лос Аламос, САЩ, за 2020 г. Тя работи като старши изследовател в отдел „Космически науки и приложения“ в Лос Аламос и е експерт по космическата физика и космическото време. Ваня Йорданова е признат международен авторитет по геомагнитни бури и е разработила един от най-съвременните модели на сложното взаимодействие между заредените частици и земното магнитно поле, съобщиха от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Българката Ваня Йорданова е сред седем отличени учени на Националната лаборатория Лос Аламос за 2020 година

Останалите отличени учени за тази година са Танмой Бхатачаря, Томас Лайтнър, Джон Лестоун, Йозеф Матц, Кристофър Фонтес и Ралф Меникофф.

Българката Ваня Йорданова е сред седем отличени учени на Националната лаборатория Лос Аламос за 2020 година

Ваня Йорданова и нейният съпруг Валентин Йорданов са моторът на три мащабни симпозиума по слънчево-земни връзки ISROSES (International Symposium on Recent Observations and Simulations of the Sun-Earth System), проведени в България през 2006, 2011 и 2016 г. и събрали цвета на световната общност в тази научна област. И двамата са в управителния съвет и сред щедрите донори на сдружението „Асоциация на завършилите Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ваня Йорданова работи в области, които са свързани с неблагоприятното въздействие на динамичната космическа среда върху човешките технологични системи. Тя е признат международен авторитет по геомагнитни бури, когато огромни количества енергия се пренасят от слънчевия вятър в космическата среда около Земята (магнитосферата).

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!