Институт по роботика
Наука

БАН показва уникални роботи на форум за утрешния ден

Знаете ли, че в БАН се разработват автономни роботи с човешко поведение, или дронове, които могат да охраняват националната граница без ограничение за престой във въздуха? Ученици на Института по роботика пък развиват технологиите за управление само чрез силата на мисълта. Да не забравяме и мечтата на бизнеса – сервизните роботи. За всичко това ще стане дума на форума „Роботиката за България на утрешния ден”, съобщава сайтът на БАН. Той е организиран от Института по роботика и ще се състои на 17 април (вторник) 2018 г. от 10 ч. до 12 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15-ти  ноември” 1).

Програмата на форума включва демонстрации на иновативни роботи от европейски и национални проекти. На събитието ще могат да се видят изпълненията на автономните роботи  с хуманоидно поведение момиченцето Роберта и момченцето Роби. Те ще демонстрират игри с обучителен характер за деца от детски градини и ученици от началния курс.

За първи път ще бъде представен колаборативен робот – мечтата на индустриалци, земеделци и представители на туристическия бранш, който би решил проблемите с недостига на работната сила у нас. Изобретените в ИР-БАН фамилия сервизни роботи Робко ще предлагат на деца и възрастни чаша вода.

Създаденият в ИР робот за целите на контратероризма и охраната на националната граница, съдържащ дрон, балон с хелий и сензорен модул ще впечатли с неограничения си престой във въздуха и полезната за сигурността на държавата функция. Друго изобретение е авангардната технология, описвана до скоро от писателите фантасти – прихващане и обработка на мозъчните сигнали на човека и управление чрез тях на роботи. В това ноу-хау участват талантливи ученици от уникалната за България Робо-Академия на ИР-БАН. Иновативното решение е с фокус подобряване качеството на живота, както и социалното включване на възрастни и деца със специфични потребности.

По време на форума ще бъде демонстрирана разработката „Безконтактен електромер”, който не може да се манипулира и в който има вложени множество изобретения, в резултат на открито ново явление в сензориката от учени на ИР. Ще бъде показан и новият крачещ робот, предназначен да обследва зони и пространства, недостъпни за хората, заразени с химически вещества, патогени, радионуклеиди и др. Талантливи ученици от Робо-Академията ще участват със свои роботизирани устройства, създадени с помощта на ръководители от ИР-БАН.

Стратегията на Института по роботика е, че всеки фундаментален научен резултат може да бъде доведен до иновационно инженерно решение, защитено с патент за изобретение. За ИР-БАН творческият процес се определя от предизвикателства, превръщащи научните резултати в индустриален продукт. Изобретенията са трансмисията наука – индустрия. Институтът е водещ в България по заявени и признати патенти за изобретения – досега има общо над 150 изобретения. Само за 2017 г. те са 38 % от всички патенти у нас.

Събитието се провежда в рамките на кампанията „БАН представя своите институти” и в годината на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Една от целите на инициативата е да се акцентира на необходимостта от създаване на Национална стратегия за роботиката и изкуствения интелект, без която бъдеща индустриализация в България е невъзможна. Поканени са посланиците на страните, с университетите и институтите на които ИР-БАН има продължително ползотворно партньорство, представители на индустрията и бизнеса, академици и член -кореспонденти и други.