Наука

БАН награди акад. Васил Николов за изключителен принос за развитието на българската археология

БАН награди акад. Васил Николов за изключителен принос за развитието на българската археология

Днес акад. Васил Николов беше удостоен с почетен знак на Българската академия на науките „Марин Дринов на лента“. Председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски връчи отличието, присъдено за изключителен принос за развитието на българската археология, като утвърден авторитет в европейската праисторическа наука и във връзка с неговата 70-та годишнина.

БАН награди акад. Васил Николов за изключителен принос за развитието на българската археология

Васил Николов работи в Националния археологически институт с музей на БАН от 1984 г. През 2021 г. е избран за академик на БАН. Член-кореспондент е на Австрийския археологически институт (Виена) и Центъра за археология и история на културата на Черноморския регион (Хале, Германия). Почетен член е на Хумболтовия съюз в България.

Сферата на научните интереси на акад. Николов обхваща новокаменната, каменно-медната и ранната бронзова епоха (VІ – ІІІ хил. пр. Хр.) в българските земи, Северозападна Мала Азия и Югоизточна Европа. Той открива и проучва най-ранния в Европа праисторически солодобивен и градски център Солницата до Провадия (от 2005 г. досега). Ръководител е на теренните проучвания на селищните могили в Караново Капитан Димитриево и Крън, на неолитните селища Слатина (София), Сапарева баня, Ковачево, Елешница и Мурсалево, както и на неолитните ямни комплекси в Любимец и Капитан Андреево.

Акад. Николов благодари за оказаната висока чест и това признание за неговата работа и подчерта, че се радва да работи с млади хора, които се изграждат и развиват като учени и негови последователи в археологията.

На церемонията присъстваха представители на ръководството на БАН, директорът на Националния археологически институт с музей доц. Христо Попов и учени от института.