Наука

Астрофизици запълниха 11 млрд. години история на Вселената с най-подробната тримерна карта (видео)

На 19 юли бе публикуван задълбочен анализ на най-подробната тримерна карта на Вселената, получавана някога. Над 100 учени от цял свят са изучили повече от два милиона галактики и квазари. Научният труд обхваща „проблемният“ период от 11 млрд. години от историята на Вселената и нейното разширение. Повече за резултата от тяхната работа ни обяснява астрофизикът Никола Каравасилев

Автори на най-подробната тримерна карта на Вселената, получавана някога, са астрофизици, работещи с данни от проекта SDSS (Sloan digital sky survey) и по-специално с неговия компонент eBOSS (extended Baryon oscillation spectroscopic survey). В изследването са участвали повече от сто учени от цял свят, а тяхната работа е продължила пет години. За целите на настоящия научен труд те са изучени повече от два милиона галактики и квазари! Най-далечните от тях са на 11 милиарда светлинни години от нас, което означава, че светлината, която ние приемаме от тях е била излъчена, когато Вселената е била още „само“ на по-малко от 3 милиарда години!

Авторите на публикацията споделят, че до скоро особено „проблемен“ е бил един отрязък от история на разширението на Вселената, който е около 11 милиарда години назад във времето спрямо сегашния момент. Благодарение на тази публикация, вече за запълнени всички „дупки“ в историята й.

Един от важните резултати в изследването е потвърждаването, на това че преди около 6 милиарда години нашата Вселена действително започва да се разширява ускорително. Това е ефект предвиден от общата теория на относителността на Айнщайн и може да бъде обяснен с наличието на т.нар. тъмна енергия.

Ключови за публикацията са двете изображения, които са показани в статията:

На първото от тях е показана получената „карта“ на всички използвани за настоящото изследване галактики. В центъра е сме разположени ние, като наблюдатели, а всяка една точица е галактика. Колкото по-далеч е се намира една галактика от нас, толкова по-отдавна е тръгнал сигналът от нея към нас. Именно за това, когато наблюдаваме далечни обекти, ние ги виждаме как са изглеждали в миналото. Измервайки прецизно разстоянията до далечните галактики астрофизиците са успели да възстановят историята на нейното разширението с висока точност. Изучавайки наличието на различните химически елементи в тези галактики, учените установяват как Вселената „е изглеждала“ в своите ранни години.

Астрофизици запълниха 11 млрд. години история на Вселената с най-подробната тримерна карта

На втората графика и показан друг много важен резултат от това изследване, а именно уточняването на т.нар. параметър на Хъбъл. Това е може би най-важната космологична константа, защото задава връзката между разстоянието на което се намира един галактика от нас и скоростта, с която се отдалечава. С помощта на данните от eBOSS, астрофизиците успяха значително да намалят неопределеността в стойността ѝ. До преди 10 години се приемаше че константата на Хъбъл принадлежи в интервала между 65 и 74 (km/s)/Mpc (това пише и до сега в много учебници по астрономия). Днес вече знаем, че тя е приблизително равна на 69 +/- 1 (km/s)/Mpc. Това подобрява представите ни за времето изминало от началото на разширението на Вселената (т.нар. Голям взрив). Също така, в значителна степен бе подобрена оценката на кривината, която нашата Вселена има. Днес вече можем с голяма увереност да твърдим, че тази кривина е с голяма степен на точност равна 0, т.е. нашата Вселена вероятно е съвсем плоска. На графиката ясно се вижда, че областите от стойности, в които двата параметъра принадлежат силно се свиват, благодарение на това ново изследване.

Подробна информация за изследването можете да намерите тук:

https://www.sdss.org/press-releases/no-need-to-mind-the-gap/

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!