Наука Образование

Анкета на фондация „Карол Знание“: 42% от младите учени смятат, че научната им работа ще стигне до реализация

Анкета на фондация „Карол Знание“: Над 40% от младите учени смятат, че научната им работа ще стигне до реализация

Тази пролет фондация „Карол Знание“ проведе за трети път своята анкета сред младите учени – „Накъде след научната титла?“. Тя се прави преди новото издание на обучението и конкурса „Предприемачи в науката“, който фондацията успешно реализира през 2018-а и 2019 година. В резултатите от новата анкета се забелязва, че близо половината от участниците (42%) в смятат, че ще се стигне до реализация на научната им работа.

Въпреки, че работата на 92% от анкетираните има практическо приложение, 19% отговарят, че едва ли ще се стигне до реализация. Останалите 39% дават колебливи отговори, че не знаят, не са сигурни, но биха искали това да се случи.

В началото на тази година  фондация „Карол Знание“ официално връчи наградите си за 2020 година на победителите в конкурсите за докторантска стипендия и „Предприемач в науката“. Това са изследователят на динозаври по българските земи Владимир Николов, който печели докторантската стипендия на фондацията в размер на 8000 лева. А двамата млади учени д-р Илиян Попов и инж. Недислав Веселинов си поделят голямата награда от 30 000 лв. в конкурса „Предприемачи в науката“. Техните проекти са за батерия магнезий-въздух и за изграждането на планетариум в София.

Анкетата „Накъде след научната титла?“ се проведе в края на февруари и началото на март. В нея се включиха 226 учени, от които 46% докторанти, 43% защитили докторска степен в последните 5 години и 11% с  докторска степен, защитена преди повече от 5 години. От тях 43% работят в областта на инженерните науки, 34% – нови технологии, 23% – нови материали.

65% твърдят, че не са ангажирани лично към момента за приложението на научната си работа. 35% са отговорили утвърдително.

Един от участниците изразява мнение, че университетът трябва да е ангажиран с това: „Ако има някой, който да се бори дисертацията ми да се приложи някъде и да стане като продукт – това трябва да е университетът. Не може аз да си пиша софтуера, да си правя хардуера, че после и да търся приложение и реализация. Сам и аз ако мога да направя всичко това, защо въобще ще се занимавам с различни организации?“

В анкетите на фондация „Карол Знание“ до сега имаше различни опции, между които могат да избират анкетираните. Тогава около половината отговориха, че държавата или научната институция/ университетът трябва да са отговорни за реализацията на научната работа, но почти всички посочваха, че и самият учен трябва да е активен и ангажиран в този процес.

Близо половината от учените имат ясна визия за работата си след приключване на настоящия проект. 46% са отговорили утвърдително на този въпрос, но останалата половина (42%) нямат представа как ще продължи работата им. В първата анкета на фондация „Карол Знание“ едва 17% бяха посочили, че имат ясна визия за работата си, а през миналата година – 28%.

Кои са основните пречки за практическата реализация на научната Ви работа? На този въпрос участниците в анкетата Накъде след научната титла на фондация „Карол Знание“ имаха възможност да отговорят в свободен текст, като изброят поне три фактора. 56% от анкетираните са посочили финансирането като основна пречка. 52% – липсата на механизъм за трансфер на технологии, а 38% – липсата на контакти с бизнеса. Според 19% няма пречки.

Сред другите цитирани фактори са липса и недостиг на:

  • Подкрепа и ангажираност от страна на научната организация;
  • Възможност за продължаване работата по темата след дисертацията;
  • материална база, апаратура, софтуер;
  • информация за трансфер на технологии и програми;
  • колаборация между отделните звена на институцията;
  • екип;
  • пазар.

За целите на настоящия си научен проект само 30% от анкетираните имат контакти с бизнеса, 56% – отговарят отрицателно. Останалите дават уклончиви отговори че бизнесът не се интересува или че искат да стигнат до него, но не знаят как. Ако се съди по резултатите от предишните години, все повече докторанти и млади учени търсят индустрията.