Наука

Акад. Никола Съботинов – откривателят на лазера с пари на меден бромид, навършва 80 години

Днес 80 години навършва акад. проф. дфзн Никола Съботинов. Той е откривателят на лазера с пари на меден бромид, който е пуснат в действие за първи път през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло на БАН. Вече повече от 30 години неговото изобретение представлява интерес за нуждите на медицината, научните изследвания и лазерни технологии. Никола Съботинов е доктор на физическите науки и академик на БАН от 2003 г., като  в периода от 2008 до 2012 г. той е Председател на БАН. Носител е на много национални и международни награди и отличия. Под негово ръководство защитават докторските си дисертации и се хабилитират редица млади учени.

През 2019 година бе премиерата на книгата на акад. Никола Съботинов – „Лазерът“. Българското изобретение на лазера с пари на меден бромид е патентовано в България, САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия.

Самата книга е посветена именно на едно от най-значимите български постижения в областта на лазерната наука и техника. „Лазерът“ събира цялата история за това как по време на изследването на лазера е направено откритието, че малки примеси от водород в активната му среда повишават изходната мощност на излъчването и коефициента на полезно действие два пъти. Този ефект бързо намира световно приложение при разработката на мощни медни лазери. Използва се за нуждите на лазерните ядрени изследвания в Ливърморската национална лаборатория „Ърнест Лоурънс“, САЩ, и в Ядрения център на „Тошиба“, Япония. Международното признание на българските научни изследвания и приложни резултати, описани в книгата, се изразява в мнението на световноизвестни учени от Великобритания, САЩ, Япония, Русия и България.

През 2020 година акад. Никола Съботинов получи голямата награда „Питагор“ за цялостен принос. Научната му продукция общо възлиза на 380 публикации, 4 монографии и 30 патента (5 към настоящия момент). Има индекс на Хирш – 23. Неговите научни публикации са цитирани над 1400 пъти. Автор е на книгата „Лазерът” излязла през 2018 г. и преведена на английски. Създадените от него лазери намират приложение в медицината, индустрията, екологията и др. За неговата изобретателска дейност е вписан в Златната книга на българските изобретатели. Развиваната от него иновационна дейност е довела до производството на оригинален лазер както за България, така и в Австралия, САЩ и Южна Корея. Акад. Съботинов е съ-председател на Съвета по иновации в Българската търговско промишлена палата и Лауреат на премията на Томския Държавен Университет за високи постижения в науката, образованието, литературата и изкуствата.

Акад. Съботинов е ръководител на едни от първите научни проекти по Европейските рамкови програми в България. Носител е на много национални и международни награди и отличия. Под негово ръководство защитават докторските си дисертации и се хабилитират редица млади учени. Акад. Съботинов има и забележителна научно организационна дейност като: Заместник-председател на БАН (1996 г. – 2008 г.) и Председател на БАН  (2008 до 2012 г.).

 

Може да подкрепите MediaBricks.bg чрез платформата Patreon Become a Patron!